Lezingenreeks ‘Stad & Universiteit’: Aletta Jacobs (door Mineke Bosch)

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) organiseert een interessante lezingenreeks in de Universiteitsbibliotheek. Van januari tot en met mei 2019 vindt er elke maand een lezing over een bijzondere RUG-hoogleraar of RUG-student plaats die zijn of haar relatie tot Groningen belicht. Op 29 januari wordt deze reeks afgetrapt met een lezing over Aletta Jacobs, door prof. Mineke Bosch. De lezingen zijn gratis toegankelijk en iedereen is welkom. 

Deze lezingenreeks maakt deel uit van het project ‘Stad & Universiteit’, dat de grote invloed van de universiteit en het academische leven op de stad Groningen zichtbaar tracht te maken. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met De Verhalen van Groningen.

Aletta Jacobs & Jantina Tammes

In de eerste lezing vertelt Mineke Bosch over Aletta Jacobs. Deze vindt plaats op 29 januari om 16.30u in de Jantina Tammeszaal. U kunt na afloop eventueel blijven zitten: het Centrum voor Universiteits- en Wetenschapsgeschiedenis organiseert vervolgens een lezing over hoogleraar genetica  Jantina Tammes.

Stad & Universiteit

In 2018 lanceerden de RUG en de Verhalen van Groningen het project ‘Stad & Universiteit’, waarin  de geschiedenis van de Rijksuniversiteit en het academische leven in Groningen centraal staan. Onderdeel hiervan is de thematische stadswandeling ‘Stad & Universiteit’. Deze voert de wandelaar langs bijzondere locaties in de binnenstad die herinneren aan gedenkwaardige hoogleraren of studenten die aan de RUG verbonden zijn geweest. De lancering van deze wandeling ging gepaard met een portrettengalerij in het trappenhuis van de universiteitsbibliotheek. Dit zijn de personen die ook in de lezingenreeks aan bod zullen komen. Uitgebreidere verhalen over deze protagonisten uit het Groninger academische leven zijn te vinden op www.deverhalenvangroningen.nl.

Het project Stad & Universiteit is tot stand gekomen met ondersteuning van het Representatiefonds van de RUG en met medewerking van De Verhalen van Groningen, de Groninger Archieven en het Universiteitsmuseum en de Universiteitsbibliotheek.