RUG viert lustrum: All Inclusive

Het thema van dit 81e lustrum is All Inclusive. Honderd jaar na de invoering van het algemeen kiesrecht zijn onderwerpen als diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid actueler dan ooit in de samenleving. Het lustrum wordt gevierd met een tiendaags programma voor studenten, medewerkers, alumni en inwoners van Stad en provincie.

RUG viert lustrum: All Inclusive

De Amerikaanse expert op het gebied van inclusie Verna Myers verwoordde het aldus:

‘Diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance’.

Inclusiviteit

Inclusiviteit is het directe gevolg van diversiteit, en die is er ook binnen de RUG volop. Diversiteit van geslacht, seksuele oriëntatie, leeftijd, mogelijkheden en beperkingen, etniciteit, taal, nationaliteit, religie, sociaal-economische of andere status. Bij de organisatie van het lustrum staan respect, acceptatie en de viering van deze eigenschappen in elke persoon altijd centraal.

De RUG gebruikt het etiket ‘All inclusive’ omdat we ons realiseren dat inclusiviteit niet een logische consequentie is van diversiteit, maar iets waarnaar we moeten blijven streven, iets dat we actief moeten bevorderen. In met name de wetenschappelijke onderdelen van de lustrumviering zal inclusiviteit daarom altijd een belangrijk uitgangspunt zijn.

Programma

Van 6 tot 15 juni zijn er allerlei activiteiten, zoals een wetenschappelijk congres, de Nacht van Kunst en Wetenschap, een dansfeest, een theatervoorstelling en een grote alumnidag. Het gehele programma vind je hier.